سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
علامت سوال

آیا بیمه کردن وسیله نقلیه نزد دو شرکت بیمه می تواند مجوزی برای دریافت دو دیه فوت باشد؟

با توجه به مواد ۲۹۴ و ۲۹۷ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی اولیای دم استحقاق دریافت بیش از یک بار دیه فوت مورث خود را ندارند و چنانچه دیه متوفا و خسارات از ناحیه شرکت بیمه به آنان پرداخت شده باشد، مطالبه مجدد و تکراری دیه و خسارات به لحاظ عدم استحقاق مدعی، فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است؛ لذا دعوای خواهان دایر بر مطالبه مجدد دیه و خسارات علیه شرکت ثانی بیمه محکوم به بطلان است و اینکه اتومبیل مذکور دارای دو بیمه نامه از دو شرکت بیمه بوده مجوزی برای مطالبه دو دیه نیست.

نظریه شماره 497/1 مورخ 07/02/1388 آ.ح.ق

تبادل نظر بیشتر و دیدگاهها : https://www.rahebime.ir/forums/topic/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b2%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%db%8c/

منو اصلی