سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
 • آموزش اصول، کلیات و حسابداری شرکت‌های بیمه

  “اصول، کلیات و حسابداری شرکت‌های بیمه” با توجه به عدم دسترسی و توصیه جهت مطالعه کارشناسان قبل از پرداختن به هر یک از رشته‌های تخصصی در صنعت بیمه، این لوح فشرده تهیه گردیده که اطلاعات اولیه و پایه‌ای در صنعت بیمه را به فعالان در این عرصه آموزش می‌دهد. لازم بذکر است که فیلم‌های آموزشی تکمیلی این بسته‌ی آموزشی همچون حسابداری در ورژن‌های بعدی ارایه خواهد شد.

          رئوس مطالب

 • آموزش بیمه‌های اموال

  همانگونه که می‌دانید دسته بندی بیمه‌های اموال در صنعت بیمه از گستردگی و تنوع بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار بوده لذا در همین راستا با گردآوری مدرسن و اطلاعات از سطح صنعت بیمه موفق به تولید فیلم‌های آموزشی به تعداد ساعات قابل توجه با بار فراوان شده‌ایم. لازم بذکر است که فیلم‌های آموزشی در رشته‌ی مسوولیت در ورژن‌های بعدی ارایه خواهد شد.

 • آموزش تئوری بیمه های اشخاص (دانلودی)

  با توجه به پیچیدگی‌های فنی و مهارتی در حوزه‌ی بیمه‌های اشخاص در صنعت بیمه و تقاضای بسیاری از کاربران این رشته‌ها، محصول دیگر کارانگر، این مجموعه تهیه گردیده که حاوی فیلم‌های آموزشی در رشته‌های درمان، عمرو حادثه، عمر و سرمایه گذاری می‌باشد.

       رئوس مطالب

 • آموزش راهبری سیستم جامع فناوران

  ” راهبری سیستم” به آموزش قسمت مشترکات سامانه جامع بیمه می پردازد، که شامل اطلاعات پایه عمومی، ثبت شعب و نمایندگی‌ها، مجوزها، اطلاعات چاپ، حدود و اختیارات، تعریف کاربران، اختیارات کاربران و…. می باشد. آموزش “راهبری سیستم” شامل ۱۰ فصل آموزشی و ۴۰ درس به مدت ۷ ساعت می باشد.

  جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

 • آموزش زیر سیستم مالی سامانه جامع بیمه فناوران

  زیر سیستم مالی” سامانه جامع بیمه فناوران” یکی از مهمترین قسمت‌های سامانه جامع می باشد زیرا تمام عملیات‌های مالی صدور بیمه‌نامه‌ها و صدور الحاقیه‌ها، پرداخت خسارت رشته‌های مختلف بیمه‌ای، محاسبه کارمزد و پرداخت کارمزد و غیره در این قسمت انجام می گیرد. ما در محصول “آموزش کاربری مالی سیستم جامع بیمه فناوران” سعی کرده‌ایم تمام مباحث مالی سامانه جامع فناوران را بر اساس سناریوهای عملی آموزش دهیم. این محصول در قالب ۱۷ فصل ،شامل ۱۰۰ فیلم آموزشی به مدت ۱۰ ساعت تهیه شده است.

  جهت دریافت راهنما و بخشهای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

          رئوس مطالب

 • آموزشِ کاربریِ صدور درمان سامانه فناوران

  با توجه به پیچیدگی‌های فنی و مهارتی صدور بیمه‌نامه‌های درمان در سامانه جامع بیمه فناوران و تقاضای بسیاری از کاربران این رشته، محصول دیگر کارانگر،  آموزشِ “کاربریِ صدور درمان” در قالب ۴۰ فیلم آموزشی در ۴ ساعت تهیه گردیده است.

  جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

        رئوس مطالب 

منو اصلی