• آموزش بیمه‌های اموال

    همانگونه که می‌دانید دسته بندی بیمه‌های اموال در صنعت بیمه از گستردگی و تنوع بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار بوده لذا در همین راستا با گردآوری مدرسن و اطلاعات از سطح صنعت بیمه موفق به تولید فیلم‌های آموزشی به تعداد ساعات قابل توجه با بار فراوان شده‌ایم. لازم بذکر است که فیلم‌های آموزشی در رشته‌ی مسوولیت در ورژن‌های بعدی ارایه خواهد شد.

منو اصلی