• آینده بیمه هوانوردی

    گزارش بیمه و آینده هوانوردی، مورد تجزیه و تحلیل صنعت هوانوردی قرار گرفته و در دانشگاه ایلی­نویز جنوبی در تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۰ به چاپ رسیده است. این گزارش دارای دو مقدمه می باشد و در خصوص آینده صنعت هوانوردی و تأثیرات افزایش حق بیمه بحث می کند. زمانی که این صنعت در حال ورود به هزاره جدید است، صنعت بیمه با مشکلاتی روبروست که صنعت هوانوردی نیز با آن درگیر است. ادامه حیات صنعت هوانوردی روز سخت تر می شود، تهدید فروپاشی مالی وقتی دعوای حقوقی مطرح می شود صورت واقعی به خود می گیرد. هوانوردی عمومی ممکن است بر اثر فشارهای وارده عملکردش را به سوی انجام کسب و کار تغییر دهد و بیشتر به خطوط هوایی نظامی و بازرگانی مشابهت پیدا کند. فقط می توان امیدوار بود که جامعه موضعش را نسبت به صنعت هوانوردی و دعاوی حقوقی که آن را احاطه کرده تغییر دهد.

  • آینده بیمه هوانوردی

    گزارش بیمه و آینده هوانوردی، مورد تجزیه و تحلیل صنعت هوانوردی قرار گرفته و در دانشگاه ایلی­نویز جنوبی در تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۰ به چاپ رسیده است. این گزارش دارای دو مقدمه می باشد و در خصوص آینده صنعت هوانوردی و تأثیرات افزایش حق بیمه بحث می کند. زمانی که این صنعت در حال ورود به هزاره جدید است، صنعت بیمه با مشکلاتی روبروست که صنعت هوانوردی نیز با آن درگیر است. ادامه حیات صنعت هوانوردی روز سخت تر می شود، تهدید فروپاشی مالی وقتی دعوای حقوقی مطرح می شود صورت واقعی به خود می گیرد. هوانوردی عمومی ممکن است بر اثر فشارهای وارده عملکردش را به سوی انجام کسب و کار تغییر دهد و بیشتر به خطوط هوایی نظامی و بازرگانی مشابهت پیدا کند. فقط می توان امیدوار بود که جامعه موضعش را نسبت به صنعت هوانوردی و دعاوی حقوقی که آن را احاطه کرده تغییر دهد.

منو اصلی