• بیمه های مهندسی (پیشرفته)

  ز اینکه در حال حاضر شاگردی شما را می کنم خدا را صد هزار مرتبه شاکرم .
  کتابو که خوندم مات و مبهوت مونده بودم و فقط این جمله رو بار ها تکرار کردم: « کاش ترم اول کارشناسی این کتابو خونده بودم »
  ولی خوشا به سعادت کسانی که تازه وارد رشته حقوق شدن و کتاب شما رو مطالعه می کنن .

  البته خوندن این کتاب رو به همه ی هم وطنان عزیزم توصیه می کنم .
  محمد مقصودی-حقوق نفت و گاز پردیس فارابی دانشگاه تهران

  10 تومان20 تومان

  بیمه های مهندسی (پیشرفته)

  10 تومان20 تومان
 • مقدمات حقوق مدنی

  ز اینکه در حال حاضر شاگردی شما را می کنم خدا را صد هزار مرتبه شاکرم .
  کتابو که خوندم مات و مبهوت مونده بودم و فقط این جمله رو بار ها تکرار کردم: « کاش ترم اول کارشناسی این کتابو خونده بودم »
  ولی خوشا به سعادت کسانی که تازه وارد رشته حقوق شدن و کتاب شما رو مطالعه می کنن .

  البته خوندن این کتاب رو به همه ی هم وطنان عزیزم توصیه می کنم .
  محمد مقصودی-حقوق نفت و گاز پردیس فارابی دانشگاه تهران

  50,000 تومان150,000 تومان

  مقدمات حقوق مدنی

  50,000 تومان150,000 تومان

منو اصلی