• ماشين‌آلات‌ عمرانی: مديريت، ايمنی و ريسك

    ماشین آلات به عنوان یکی از منابع مورد نیاز ، نقش بسیار مهمی در اجرای پروژه ها و در نتیجه اقتصاد شرکتها و سازمانهای مربوطه دارند.

    شناخت ماشین آلات و و ایجاد شرایطی که در آن رفتاری همسو با ویژگی های ماشین نهادینه شده باشد می تواند به دو دستاورد بسیار مهم برای سازمان بهره برداری کننده از ماشین داشته باشد :

    • افزایش عمر ماشین آلات برای استفاده طولانی تر و با راندمان مناسب تر از ماشین آلات
    • افزایش قابلیت اطمینان مورد انتظار برای انجام کامل و بدون وقفه فعالیتهای عمرانی
    400,000 تومان720,000 تومان

منو اصلی