سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما

آموزش زیر سیستم مالی سامانه جامع بیمه فناوران

170,000 تومان

موجود

زیر سیستم مالی” سامانه جامع بیمه فناوران” یکی از مهمترین قسمت‌های سامانه جامع می باشد زیرا تمام عملیات‌های مالی صدور بیمه‌نامه‌ها و صدور الحاقیه‌ها، پرداخت خسارت رشته‌های مختلف بیمه‌ای، محاسبه کارمزد و پرداخت کارمزد و غیره در این قسمت انجام می گیرد. ما در محصول “آموزش کاربری مالی سیستم جامع بیمه فناوران” سعی کرده‌ایم تمام مباحث مالی سامانه جامع فناوران را بر اساس سناریوهای عملی آموزش دهیم. این محصول در قالب ۱۷ فصل ،شامل ۱۰۰ فیلم آموزشی به مدت ۱۰ ساعت تهیه شده است.

جهت دریافت راهنما و بخشهای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

        رئوس مطالب

170,000 تومان

شرح

مشخصات

اطلاعات بیشتر

راهنمای نصب

https://drive.google.com/open?id=1HKpKyEcONL6DW4piEkzGEIev43zj_wTq

بخش اول

https://drive.google.com/open?id=1DqmbJACS8sDWF0Gnjq2G67MKBHTzwTKr

بخش دوم

https://drive.google.com/open?id=1VZGHVhiJksm4DAlofKzj_zban0t4pW1Q

بخش سوم

https://drive.google.com/open?id=1Wzuy1LBn-x7ZvS4nsRum-HxUGNnXMu1d

بخش چهارم

https://drive.google.com/open?id=1oP7G01MZgM1vUB7i4JRrAWHHMx8y_hYj

بخش پنجم

https://drive.google.com/open?id=1FZEZM6yBR5SzwIDrhQ1k6hTA8oVN43oz

بخش ششم

https://drive.google.com/open?id=1v9COJankCOa9DvxefPJlXfB0I345GeTL

بخش هفتم

https://drive.google.com/open?id=1x489gckpRgpnJcn4ZbZ6FkzQbAHGZqy2

بخش هشتم

https://drive.google.com/open?id=1Zy0ZrvIFsYGyypHUx-AdxzijvR8UhB0L

بخش نهم

https://drive.google.com/open?id=1bDKvdqkzfD8AfBBGGYhoW8miUyIYZjAf

بخش دهم

https://drive.google.com/open?id=1dHqU3WAP8_4ppZj6hdmmZ-84jegVI2xs

بخش یازدهم

https://drive.google.com/open?id=1JayvtHND4FyowF1RIMLANQ9vtbw30st8

بخش دوازدهم

https://drive.google.com/open?id=1wjNx4w0vnjBIdBO1EbVEZdSXs9iAGS-N

بخش سیزدهم

https://drive.google.com/open?id=12-k5EW51jI5q69lRT4l2YVosyku1RYT8

بخش چهاردهم

https://drive.google.com/open?id=1xCvC-ksMp5Yvg4D5sMQuo0P9dpXd3SKQ

بخش پانزدهم

https://drive.google.com/open?id=1JL-mQfKenwQHBCZ26bylWU4Brom_TVsr

بخش شانزدهم

https://drive.google.com/open?id=1qpPwrKpHnaTCjVdX6CabCFWmZaSOFyUm

راهنمای دریافت کد فعال سازی

https://www.rahebime.ir/?p=2900

نظرات (0)

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند بررسی ایجاد کنند.

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

مشاهده در اینستاگرام

    بدون توکن دسترسی

منو اصلی

آموزش زیر سیستم مالی سامانه جامع بیمه فناوران