آموزش کاربری پایه سامانه فناوران

170,000 تومان

موجود

“کاربری پایه سامانه جامع بیمه فناوارن” شامل آموزش ۶ رشته بیمه‌ای پایه شامل ثالث، بدنه، حوادث انفرادی، مسئولیت ، باربری و آتش سوزی به همراه قسمت مالی و مشترکات سیستم می باشد که شامل ۱۰۰ فیلم آموزشی به مدت ۱۴ ساعت می باشد.

آموزش کاربری پایه سامانه فناوران نام یکی دیگر از محصولات شرکت کارانگر است. این آموزش شامل 14 ساعت فینم آموزشی است. آموزش کاربری پایه نرم افزار فناوران به صورت گام به گام و کاملا کاربردی است. موسسه راه بیمه مجری اختصاصی فروش این آموزش است. آموزش کاربری پایه سامانه فناوران برای تمامی نمایندگان و شعب بیمه مناسب است. در ادامه با لیست سرفصل آموزش کاربری پایه سامانه فناوران آشنا می‌شوید.

 

جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

      رئوس مطالب آموزش کاربری پایه سامانه فناوران 

 • آموزش های پایه

 • مقدمه
 • ورود به برنامه
 • معرفی اجزای برنامه
 • معرفی کلید های برنامه
 • خصوصیات انواع فیلد‌ها در پنجره‌ها
 • جستجوی ساده در جداول و لیست‌ها
 • جستجوی ترکیبی در جداول و لیست‌ها
 • ثبت بیمه گذار جدید
 • صدور بیمه‌نامه ثالث
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت سایر موارد بیمه‌نامه
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • صدور بیمه‌نامه بدنه
 • ثبت پیشنهاد
 • ثبت بازدید
 • ثبت بیمه‌نامه
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت جزییات بیمه‌نامه
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • صدور بیمه‌نامه آتش سوزی

 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت موارد بیمه‌نامه
 • ثبت خطرات اضافی
 • ثبت سایر موارد
 • ثبت جزییات بیمه‌نامه
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • صدور بیمه‌نامه حوادث انفرادی
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت جزییات بیمه‌نامه
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • صدور انواع بیمه‌نامه باربری
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه باربری وارداتی
 • ثبت جزییات بیمه‌نامه باربری وارداتی
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • ثبت گواهی حمل و اعلامیه حمل
 • صدور بیمه‌نامه مسئولیت
 • ثبت بیمه‌نامه مسئولیت کارفرمای صنعتی , تولیدی و خدماتی
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت موارد بیمه‌نامه
 • ثبت پوشش های اضافی
 • ثبت سایر موارد بیمه‌نامه
 • ثبت محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی(سایر)
 • بازدید
 • ثبت بازدید
 • صدور حواله کارشناسی بازدید
 • ثبت الحاقیه های مشترک رشته‌ها
 • چگونگی ثبت الحاقیه
 • ثبت الحاقیه تغییر منطقه آزاد
 • ثبت الحاقیه فسخ به صورت کوتاه مدت
 • ثبت الحاقیه فسخ به صورت روزشمار
 • ثبت الحاقیه ابطال با برگشت کل حق بیمه
 • ثبت الحاقیه ابطال بدون برگشت حق بیمه
 • ثبت الحاقیه برگشت بیمه‌نامه به حالت جاری
 • ثبت الحاقیه ابطال الحاقیه ماقبل
 • ثبت الحاقیه تغییر معرف
 • ثبت الحاقیه تعلیق
 • ثبت الحاقیه رفع تعلیق
 • ثبت الحاقیه‌های ثالث
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های ثالث
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تغییر در مشخصات خودرو
 • ثبت الحاقیه تغییر تعهدات بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تغییر در سابقه
 • ثبت الحاقیه اضافه نرخ مربوط به رسیدگی خسارت‌های فاقد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه‌های بدنه
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های بدنه
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تغییرمدت
 • ثبت الحاقیه تغییر در سرمایه بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه ترمیم ارزش خودرو
 • ثبت الحاقیه تغییر پوششهای اضافی و لوازم اضافی
 • ثبت الحاقیه سابقه عدم خسارت چندساله
 • ثبت الحاقیه ترمیم لوازم سرقت شده
 • ثبت الحاقیه محاسبه حق بیمه قطعی پوشش ترانزیت
 • ثبت الحاقیه تعلیق بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه رفع تعلیق بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه‌های آتش سوزی
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های آتش سوزی
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تغییر مدت
 • ثبت الحاقیه قطعی شدن بیمه‌نامه های اظهارنامه‌ای
 • ثبت الحاقیه ترمیم
 • ثبت الحاقیه‌های حوادث انفرادی
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های حوادث انفرادی
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه ابطال بر اساس ماده ۱۲ قانون
 • ثبت الحاقیه‌های باربری
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های باربری
 • ثبت الحاقیه تمدید
 • ثبت الحاقیه مشارکت در منافع
 • ثبت الحاقیه حقوق و عوارض گمرکی
 • ثبت الحاقیه‌های مسئولیت
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های مسئولیت
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تمدید
 • ثبت الحاقیه تغییر مدت به صورت مساوی
 • ثبت الحاقیه اضافه و حذف مورد در رشته مسئولیت مدنی
 • ثبت الحاقیه اضافه، حذف یا اصلاح بیمه شده
 • ثبت الحاقیه تغییر بیمه گذار
 • مالی
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی از طریق منوی مالی-دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت چک از طریق منوی مالی-دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت قسطی و یا اعلامیه بدهکار از طریق منوی مالی-دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی واقساط از طریق منوی مالی-دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت قسطی از طریق دکمه عملیات دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی از طریق دکمه عملیات دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی واقساط از طریق دکمه عملیات دریافت
 • ثبت پیش دریافتی و استفاده از آن در عملیات تسویه حق بیمه بیمه‌نامه
 • ثبت تسویه حق بیمه از طریق دریافتی pc-pos
 • ثبت تسویه حق بیمه نقدی به حساب شناسه دار
 • ثبت تسویه حق بیمه قسطی به حساب شناسه دار
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت دلاری
 • ثبت تسویه حق بیمه از محل حق بیمه برگشتی
 • ثبت تسویه حق بیمه از محل حواله خسارت
 • ابطال رسید با جایگزینی
 • ابطال اعلامیه بدهکار با جایگزینی

 

توضیحات تکمیلی

راهنمای نصب

https://www.rahebime.ir/?p=2896

محتوای شماره 1

https://drive.google.com/open?id=1RtKIE5GKDjIf5cWnIR7yyevc9-vMzIT0

محتوای شماره 2

https://drive.google.com/open?id=1MIMRizNrDv9eDElnz5Qd63wDKFQDKi66

محتوای شماره 3

https://drive.google.com/open?id=1297-LPBuivJh6VDpQtyVobLy5_vkkzrh

محتوای شماره 4

https://drive.google.com/open?id=1aP3GKavAGM0W3EDVJk9zcX-9WEP-5V91

محتوای شماره 5

https://drive.google.com/open?id=14RbFXGjeQc3E1Av8gLcghBwhKx9YpfXa

محتوای شماره 6

https://drive.google.com/open?id=1kytFDy1t-xjDVbR6X5vcGp1x90p39dS6

محتوای شماره 7

https://drive.google.com/open?id=1O9qm9wjKDWOrOsFASQdGN-WJrxRUocAR

محتوای شماره 8

https://drive.google.com/open?id=198x2H1LW8zShiTDNR9vVSpHqG0ZKvwo9

محتوای شماره 9

https://drive.google.com/open?id=1dncbRxMndk6z_FseDFHyi88fsMQzdKAT

محتوای شماره 10

https://drive.google.com/open?id=1-hSIfP3MVI8j0ZcCvqIvqU7YAo3uPGdx

محتوای شماره 11

https://drive.google.com/open?id=1tV0SG8TTRo-3n1nfpjLBGKI788e2Mw7E

محتوای شماره 12

https://drive.google.com/open?id=1kLvSXZTWG7VmFsWhHMY0SWOwY0h_rptb

محتوای شماره 13

https://drive.google.com/open?id=15yfzyWWZ6KZgqZLnZs5GCyXG2Sa5_Ftl

راهنمای دریافت کد فعال سازی

https://www.rahebime.ir/?p=2900

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند بررسی ایجاد کنند.

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی