سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما

آموزش کاربری پایه سامانه فناوران

130,000 تومان

موجود

“کاربری پایه سامانه جامع بیمه فناوارن” شامل آموزش ۶ رشته بیمه‌ای پایه شامل ثالث، بدنه، حوادث انفرادی، مسئولیت ، باربری و آتش سوزی به همراه قسمت مالی و مشترکات سیستم می باشد که شامل ۱۰۰ فیلم آموزشی به مدت ۱۴ ساعت می باشد.

جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

      رئوس مطالب 

 • آموزش های پایه
 • مقدمه
 • ورود به برنامه
 • معرفی اجزای برنامه
 • معرفی کلید های برنامه
 • خصوصیات انواع فیلد‌ها در پنجره‌ها
 • جستجوی ساده در جداول و لیست‌ها
 • جستجوی ترکیبی در جداول و لیست‌ها
 • ثبت بیمه گذار جدید
 • صدور بیمه‌نامه ثالث
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت سایر موارد بیمه‌نامه
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • صدور بیمه‌نامه بدنه
 • ثبت پیشنهاد
 • ثبت بازدید
 • ثبت بیمه‌نامه
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت جزییات بیمه‌نامه
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • صدور بیمه‌نامه آتش سوزی
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت موارد بیمه‌نامه
 • ثبت خطرات اضافی
 • ثبت سایر موارد
 • ثبت جزییات بیمه‌نامه
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • صدور بیمه‌نامه حوادث انفرادی
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت جزییات بیمه‌نامه
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • صدور انواع بیمه‌نامه باربری
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه باربری وارداتی
 • ثبت جزییات بیمه‌نامه باربری وارداتی
 • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • ثبت گواهی حمل و اعلامیه حمل
 • صدور بیمه‌نامه مسئولیت
 • ثبت بیمه‌نامه مسئولیت کارفرمای صنعتی , تولیدی و خدماتی
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه
 • ثبت موارد بیمه‌نامه
 • ثبت پوشش های اضافی
 • ثبت سایر موارد بیمه‌نامه
 • ثبت محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
 • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی(سایر)
 • بازدید
 • ثبت بازدید
 • صدور حواله کارشناسی بازدید
 • ثبت الحاقیه های مشترک رشته‌ها
 • چگونگی ثبت الحاقیه
 • ثبت الحاقیه تغییر منطقه آزاد
 • ثبت الحاقیه فسخ به صورت کوتاه مدت
 • ثبت الحاقیه فسخ به صورت روزشمار
 • ثبت الحاقیه ابطال با برگشت کل حق بیمه
 • ثبت الحاقیه ابطال بدون برگشت حق بیمه
 • ثبت الحاقیه برگشت بیمه‌نامه به حالت جاری
 • ثبت الحاقیه ابطال الحاقیه ماقبل
 • ثبت الحاقیه تغییر معرف
 • ثبت الحاقیه تعلیق
 • ثبت الحاقیه رفع تعلیق
 • ثبت الحاقیه‌های ثالث
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های ثالث
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تغییر در مشخصات خودرو
 • ثبت الحاقیه تغییر تعهدات بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تغییر در سابقه
 • ثبت الحاقیه اضافه نرخ مربوط به رسیدگی خسارت‌های فاقد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه‌های بدنه
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های بدنه
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تغییرمدت
 • ثبت الحاقیه تغییر در سرمایه بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه ترمیم ارزش خودرو
 • ثبت الحاقیه تغییر پوششهای اضافی و لوازم اضافی
 • ثبت الحاقیه سابقه عدم خسارت چندساله
 • ثبت الحاقیه ترمیم لوازم سرقت شده
 • ثبت الحاقیه محاسبه حق بیمه قطعی پوشش ترانزیت
 • ثبت الحاقیه تعلیق بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه رفع تعلیق بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه‌های آتش سوزی
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های آتش سوزی
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تغییر مدت
 • ثبت الحاقیه قطعی شدن بیمه‌نامه های اظهارنامه‌ای
 • ثبت الحاقیه ترمیم
 • ثبت الحاقیه‌های حوادث انفرادی
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های حوادث انفرادی
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه ابطال بر اساس ماده ۱۲ قانون
 • ثبت الحاقیه‌های باربری
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های باربری
 • ثبت الحاقیه تمدید
 • ثبت الحاقیه مشارکت در منافع
 • ثبت الحاقیه حقوق و عوارض گمرکی
 • ثبت الحاقیه‌های مسئولیت
 • چگونگی ثبت الحاقیه‌های مسئولیت
 • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
 • ثبت الحاقیه تمدید
 • ثبت الحاقیه تغییر مدت به صورت مساوی
 • ثبت الحاقیه اضافه و حذف مورد در رشته مسئولیت مدنی
 • ثبت الحاقیه اضافه، حذف یا اصلاح بیمه شده
 • ثبت الحاقیه تغییر بیمه گذار
 • مالی
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی از طریق منوی مالی-دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت چک از طریق منوی مالی-دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت قسطی و یا اعلامیه بدهکار از طریق منوی مالی-دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی واقساط از طریق منوی مالی-دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت قسطی از طریق دکمه عملیات دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی از طریق دکمه عملیات دریافت
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی واقساط از طریق دکمه عملیات دریافت
 • ثبت پیش دریافتی و استفاده از آن در عملیات تسویه حق بیمه بیمه‌نامه
 • ثبت تسویه حق بیمه از طریق دریافتی pc-pos
 • ثبت تسویه حق بیمه نقدی به حساب شناسه دار
 • ثبت تسویه حق بیمه قسطی به حساب شناسه دار
 • ثبت تسویه حق بیمه بصورت دلاری
 • ثبت تسویه حق بیمه از محل حق بیمه برگشتی
 • ثبت تسویه حق بیمه از محل حواله خسارت
 • ابطال رسید با جایگزینی
 • ابطال اعلامیه بدهکار با جایگزینی

130,000 تومان

شرح

مشخصات

نظرات (0)

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند بررسی ایجاد کنند.

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

مشاهده در اینستاگرام

  بدون توکن دسترسی

منو اصلی

کاربری پایه فناوران

آموزش کاربری پایه سامانه فناوران