نمونه رأی مسئولیت بیمه‌گر در پرداخت دیه

تومان

موجود

چکیده: تعهد بیمه‌گر برأی پرداخت وجه محکوم به، ناشی از مسئولیت قراردادی بوده و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی پرداخت دیه نیست.

توضیحات تکمیلی

مالک/نویسنده/منتشر کننده

نوع دریافت

زبان

سبک مدرک/سبک محصول

محتوای محصول / محتوای مدرک

قابلیت چاپ

سرمایه

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند بررسی ایجاد کنند.

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی