نمونه رأی مفهوم تقصیر بیمه‌گذار

تومان

موجود

چکیده: تقصیر در ماده 14 قانون بیمه که مقرر داشته بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار و نمایندگان او نخواهد بود، به معنای تقصیرات عمد است نه تقصیرات غیرعمدی، زیرا بیمه‌گر، تقصیرات و اعمال غیرعمدی افراد را که منجر به ورود خسارت می‌شود، بیمه می‌کند بنابرأین در همه تصادفات با وجود تقصیر راننده، به اتومبیل بیمه‌شده خسارت تعلق می‌گیرد.

توضیحات تکمیلی

مالک/نویسنده/منتشر کننده

نوع دریافت

زبان

سبک مدرک/سبک محصول

محتوای محصول / محتوای مدرک

قابلیت چاپ

سرمایه

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند بررسی ایجاد کنند.

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی