نکاتی درباره شرط اسقاط حق جانشینی در بیمه های تمام خطر

تومان

موجود

در بیمه‏نامه‏های تمام خطر نصب و پیمانکاری، بعضاً شرطی ضمیمه بیمه‏نامه می‏گردد تحت عنوان شرط 562 اسقاط حق جانشینی که هدف این نوشتار بررسی موضوع شرط مزبور، کاربرد درست آن در بیمه‏های مهندسی و سرانجام اثبات این نکته است که استفاده از آن به صورت فعلی در بیمه‏نامه‏های تمام خطر غیر موجه می‏باشد. به منظور ورود در بحث، ابتدا ترجمه متن شرط 562 را که توسط بیمه‏گر اتکایی مونشنر از آلمان تهیه شده و مورد استفاده بسیاری از بیمه‏گران در سطح جهان قرار دارد از نظر می‏گذرانیم.

توضیحات تکمیلی

مالک/نویسنده/منتشر کننده

نوع دریافت

زبان

سبک مدرک/سبک محصول

محتوای محصول / محتوای مدرک

قابلیت چاپ

سرمایه

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند بررسی ایجاد کنند.

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی