سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
1

آقای سید جعفر طباطبایی

1 : خرداد ما ه 1345 از دانشگا ه بغداد درج ه لیسان س مهندسی مکانیک دریافت کرد م .
2 :  اولین پروانه اشتغال به کا ر مهندسی در 08 / 11 / 54 از وزارت مسکن و شهر ساز ی دریاف ت کردم .
3 : پرواه اشتغا ل کارشناس ی رسم ی دادگستری از مرک ز مشاوران وک لا و کارشناسان قو ه قضائیه د ر تاریخ 01 / 04 / 84
دریافت کردم .

تأ لیف کتا ب : تجاوزات آمریکا د ر سای ه حقو ق بین الملل سا ل 1395 .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منو اصلی